Voor buurtbewoners met een lichtverstandelijke beperking

Prisma vindt het belangrijk dat ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking gewoon mee kunnen doen in de maatschappij.

Daarom zet Prisma zich al vele jaren in voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in Amsterdam.

Wij organiseren ontmoetingen en activiteiten op verschillende locaties door heel Amsterdam. Je kunt je talenten ontdekken en daarin groeien. We hebben een breed aanbod van wekelijkse clubs en cursussen, zoals toneelspelen en zwemmen. Maar bieden ook maatwerk, zoals Buurtmaatjes. We kijken naar wat jij wilt en wat bij jou past. We helpen jou daarbij om stappen te nemen en andere mensen te leren kennen. Zoals bij de Buren!Groep of samen eten met de Stamtafel.

Prisma werkt samen met een grote groep vrijwilligers. Maar ook met organisaties zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, sportaanbieders en speciaal onderwijs.

Meer weten? Ga dan naar onze website!

Naar de website

Nieuws van Prisma