Dynamo voor maatschappelijke dienstverlenging

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving.

Op eigen kracht
Wie zijn eigen kracht kent, staat sterker in het leven. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. Wij brengen buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van ons werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen.

Ergens bijhoren
Als je regelmatig contact hebt met familieleden, vrienden of buren dan voel je je minder snel eenzaam. Met een goed netwerk kun je ook altijd bij iemand terecht met problemen. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoeken we mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleren ze actief te worden in de buurt.

De draai weer vinden
Soms zijn mensen de regie over hun leven voor korte of langere tijd kwijt. Bijvoorbeeld ouderen met beginnende dementie, gezinnen die veel problemen hebben of psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen. Dynamo zorgt ervoor dat deze kwetsbare bewoners zoveel mogelijk steun krijgen uit hun omgeving, aangevuld met professionele hulp.

Naar de website

Nieuws van Dynamo