Een netwerk om Amsterdammers de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Ieder stadsdeel heeft een alliantie Wijkzorg. Iedere alliantie is een samenwerkingsverband tussen zes tot zeven lokale of stedelijke partijen uit het werkveld. Allianties Wijkzorg hebben onder meer de taak om de wijkzorgnetwerken door te ontwikkelen en te versterken waarbij de projectleiders belangrijke schakels zijn.

Allerlei buurtinitiatieven, actieve bewoners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionals zorg en welzijn, politie, woningcorporaties, ondernemers, ambtenaren en alle andere formele en informele wijkpartners dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning van Amsterdammers en daarmee de leefbaarheid in de wijk. Ben je op die wijze actief dan maak je automatisch deel uit van het wijkzorgnetwerk!

Wijkzorg Amsterdam is een netwerk tussen partijen van zorg en welzijn, informele en formele partners als ook wijkpartners vanuit andere domeinen. We werken samen aan opgaven waarbij bewoners centraal staan; hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Door een gezamenlijke, integrale en organische aanpak verwachten we in toenemende mate preventief te werken en dragen we bij aan de leefbaarheid in Amsterdam.

Wat speelt waar en hoe geeft een ieder invulling aan Wijkzorg? Makkelijk online schakelen van het ene naar het andere stadsdeel als wijkpartner voor informatie en inspiratie.

Naar de website

Nieuws van Alliantie Wijkzorg Oost

Geef een antwoord